KAARINA: Valtuustoaloite Kotimäen koululaisten odotusaikojen lyhentämisestä

Valtuustoaloite Kotimäen koululaisten odotusaikojen lyhentämisestä

DA:446/543/2016

Sivistyslautakunta

26.10.2016

Esittely: Perussuomalaisten valtuustoryhmä on 22.8.2016 jättänyt seuraavan valtuusto- aloitteen:

“KOTIMÄEN KOULULAISTEN ODOTUSAIKOJEN LYHENTÄMINEN

Kotimäen koulun oppilaiden vanhempia on ollut yhteydessä Perussuomalaisten

valtuustoryhmään Kaarinan sisäisen bussilinjan K1 aikataulutuksen johdosta,

joka aiheuttaa ongelmia Kotimäen koululla.

Auranlaakson suunnasta K1 :llä Kotimäen koululle matkaavat oppilaat ovat

koululla huomattavasti ennen koulun aukeamista. Ihmettelyä vanhemmissa

on aiheuttanut se, etteivät oppilaat pääse kouluun sisälle ja etenkin talvisin

pakkasaikaan tilanne on varsin erikoinen.

Esitämme, että oppilaille järjestetään mahdollisuus päästä hyvissä ajoin kouluun

sisälle koulukyydin saavuttua, ellei aikatauluja kokonaisuus huomioon ottaen

voida korjata odotusaikaa pienentäväksi.”

Keitä asia koskee:


Kotimäen koulussa kuljetusoppilaita on lukuvuonna 2016-17 neljä. Heistä kaksi kulkee K1-linjalla Auranlaakson suunnasta. Kaksi oppilasta kulkee koulukuljetusautossa, toinen vaarallisen koulumatkan ja toinen yli 5 km:n koulumatkan vuoksi.

Kuljetusoppilaiden lisäksi on muita Auranlaakson alueen oppilaita, jotka kulkevat K1-linjalla omalla kustannuksellaan, mutta eivät ole koulukuljetusoppilaita eli koulumatka on alle 5 km.

K1-linjan aikatauluja:

Taulukkoja, joissa on näkyvissä K1-linja molempiin suuntiin. Aloitteeseen liittyvä vuoro on kursivoitu. Odotusaikaa kuluu koulun ja pysäkin väliseen matkan kulkemiseen.

Kotimäki – Auranlaakso:

Linja K1 koulun lähimmällä pysäkillä; Auranlaaksosta tuleva

Koulun tuntien alkamisajat

Odotusaika

7.24

8.00

36 min

8.29

8.50

21 min

9.34

10.00

26 min

Linja K1 koulun lähimmällä pysäkillä; Auranlaaksoon päin

Koulun tuntien päättymisajat

Odotusaika

13.21

13.00

21 min

15.31

14.50

41 min

16.36

15.35

1h 1min

Kotimäki – Kaarinan keskusta:

Linja K1 koulun lähimmällä pysäkillä; Kaarinan keskustasta tuleva

Koulun tuntien alkamisajat

Odotusaika

6.51

8.00

1 h 9 min (tai myöhästyminen noin 5 min.)

8.01

8.50

49 min

9.01

10.00

59 min

Linja K1 koulun lähimmällä pysäkillä; Kaarinan keskustaan päin

Koulun tuntien päättymisajat

Odotusaika

13.54

13.00

54 min

14.59

14.50

9 min

16.04

15.35

29 min

Kotimäen koulun ongelma K1-linjan suhteen on se, että autot ajavat runsaan tunnin kiertoajalla eli ajotiheys on harva. K1-linjan vuorojen aikataulujen tulee mahdollistaa vaihto jatkoyhteyksiin Kaarinan keskustassa.

Nykyiset toimenpiteet koululla:

Jos pakkasta on yli 15 astetta, on aamuisin ennen kahdeksaa päästetty oppilaat sisälle heti kun paikalla on ollut koulun henkilökuntaa eli noin klo 7.45. Jos pakkasta on vähemmän, ei ole päästetty sisälle odottamaan, koska välitunnitkin vietetään silloin ulkona.

Miten ongelma on näkynyt koululla?

Koulussa on enemmän huomiota herättänyt iltapäivän aikataulu. Viimeinen tunti päättyy 15.35 ja K1 on koulun kohdalla klo 15.31 (viime vuonna jo 15.27). Oppilaat on päästetty tunnilta sen verran aiemmin, että he ovat ehtineet tuohon bussiin, muuten odotusaikaa olisi tunti ja varsinkin kuljetusoppilaallehan tulisi vielä järjestää valvontakin. 15.35 päättyviä tunteja ei ole joka päivä, tänä syksynä tiistaisin (kaikki 8-luokat) ja keskiviikkoisin (yksi 7-luokan ryhmä)

Parannusmahdollisuuksia:

Aikataulut eivät palvele parhaalla mahdollisella tavalla Kotimäen koulun oppilaita. Kaarinan keskustan suunnasta voisi joku oppilas käyttää K1-linjaa, mutta Kaarinan keskustasta tuleva K1 on Kotimäen pysäkillä aamuisin 8.01, 9.01 ja 10.11 eli se ei sovi koulun aikatauluihin. Iltapäivisin ajat ovat 12.49, 13.54, 14.59 ja 16.04, joista vain 14.59 sopii koulun aikatauluun.

Toki koulun oppituntien alkamisajankohtiakin voidaan siirrellä, mutta sillä ei esim. aamun ensimmäisen tunnin ongelmaa voi ratkaista. Lisäksi koulun aikatauluihin, samoin kuin bussienkin vaikuttaa moni asia, esim. ruokapalvelujen toiminta.

Syyskuun lopulla ovat liikenteen aloittaneet vuorot 2B ja 2C, jotka tulevat Kohmosta Silvolanlaakson kautta ja ajavat Sippaantietä eteenpäin Liedon Littoisiin. Tämä 30 minuutin vuorovälein ajettava linja vähentää aamun odotusaikaa koululla noin 20 minuuttiin kun koulu alkaa klo 8. Samaten vuorot 2B ja 2C lyhentävät odotusaikoja iltapäivisin.

Talviaamujen sisäänpääsy on yksi tapa hoitaa asia. Jos ovet avataan ennen klo 8.00, on kuitenkin hoidettava myös valvonta. Ovia ei voi avata vain koulukuljetusoppilaille tai vain bussilla kulkeville vaan sisälle pääsisivät kaikki myös mm. ne, joita huoltajat tuovat koululle aika varhain. Valvonta on järjestettävä, koska oppilaita ei voi ottaa suurta määrää kouluun ilman valvontaa. Valvonta aiheuttaa lisäkustannuksia. Tähän asti talven muutamina pakkasaamuina ovat opettajat ja rehtorit ovat hoitaneet talkoina aamuvalvonnan.

Kaarinan peruskoulujen rehtorit ja logistiikka-asiantuntija kokoontuvat marraskuussa pohtimaan, miten koko Kaarinan paikallisliikenteen aikatauluja tulee kehittää lukuvuodeksi 2017-18.

Yhteenveto valtuustoaloitteseen:

  • kun ulkona on talvella yli 15 pakkanen, oppilaat pääsevät sisälle noin klo 7.45

  • linjojen 2B ja 2C käyttäminen lyhentää aamun ja iltapäivän odotusaikoja kohtuullisemmaksi

  • rehtorit ja logistiikka-asiantuntija pyrkivät yhteistyössä löytämään ratkaisuja entistä toimivimpien kuljetusaikataulujen saamiseksi

Valmistelija: Rehtori Katariina Kavantola, p. 050 3146028

Johtava rehtori Mika Rantanen, p. 050 3732621

Ehdotus: Sivistysjohtaja Elina Heikkilä

Sivistyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan selvityksen liittyen Perussuomalaisten valtuustoaloitteeseen. Lautakunta esittää, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös § 93: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ote: kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

31.10.-1.11.2016

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle sivistyslautakunnan esittelytekstissä olevan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen ja esittää samalla, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös § 345: Ehdotus hyväksyttiin.

Ote: Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

14.11.2016

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle sivistyslautakunnan esittelytekstissä olevan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen ja esittää samalla, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös § 128: Ehdotus hyväksyttiin.

Ote: Rehtori Katariina Kavantola

Johtava rehtori Mika Rantanen

Johdon sihteeri Terhi Jerkku

Sivistyslautakunta

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa