KAARINA: Valtuustoaloite Valkeavuoren koulun ja koko Kaarinankin puhtaan sisäilman puolesta

Valtuustoaloite Valkeavuoren koulun ja koko Kaarinankin puhtaan sisäilman puolesta

Perussuomalaisten Kaarinan valtuustoryhmä esittää huolensa Valkeavuoren koulun sisäilman sekä oppilaiden ja henkilökunnan terveyden ja hyvinvoinnin suhteen.

Kaupungin kevään 2017 aikana teettämän sisäilmakyselyn tulokset ovat lohdutonta luettavaa, kun katsotaan Valkeavuoren 7.-9.-luokkalaisten kokemia oireita. Vastanneista 70 % eli 158 raportoi yleisoireita, 39 % eli 89 raportoi hengitystieoireita ja 30% eli 68 raportoi silmäoireita ja tämän lisäksi on vielä muita oireita. Verrattuna verrokkiaineistoon ja Piikkiön yhtenäiskoulun 7.-9.-luokkalaisten vastauksiin Valkeavuoren 7.-9.-luokkalaiset kokivat huolestuttavasti enemmän homeen hajua, muuta epämiellyttävää hajua, tunkkaista tai kuivaa ilmaa, riittämätöntä ilmanvaihtoa, vedon tunnetta tai kylmyyttä.

Valkeavuoren A- ja B-rakennuksiin keväällä 2016 tehdyn kuntotutkimuksen tulokset kertovat karun totuuden. Molemmista rakennuksista löytyy mm. aktiivista aktinomykeettien kasvua ja ilmavuotoja. Liikuntasalin kunto on näytteiden tulosten ja havainnekuvien perusteella todella huono. Välttämättömiä tiivistyskorjauksia on tehty, mutta niiden kestävyydestä ja riittävyydestä alkaa olla kaupungissamme liikaa epäkiitollista esimerkkiä. Turun aerobiologian laitoksella näytteitä tulkinneiden mukaan aktinomykeetit saattavat tuottaa toksisia yhdisteitä rakennusmateriaaleilla. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle vaarallista vielä senkin jälkeen, kun se on kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava. Näin ei ole toimittu.

Nämä kuntotutkimustulokset löytyvät kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 9.1.2017. Samassa pöytäkirjassa todetaan seuraavaa: “Kaupunginhallitus merkitsi muut asiat tiedokseen ja päätti, että tila- ja ravintopalvelut suorittaa Valkeavuoren koulun A- ja B-rakennuksissa tarvittavat sisäilmatutkimukset ja terveyskartoitukset kevään 2017 aikana ja tiedottaa sen tuloksista kaupunginhallitusta teknisen lautakunnan kautta. Lisäksi tila- ja ravintopalvelut tekee alustavan peruskorjaussuunnitelman Valkeavuoren koulun A- ja B-rakennuksista ja tuo myös sen teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.” Missä viipyy tämä peruskorjaussuunnitelma? Onko uusia sisäilmatutkimuksia tehty? Tässä kirjauksessa ei mainita D-rakennusta lainkaan. Mikä on sen todellinen tilanne?

Valkeavuoren C-rakennus on jo saanut purkutuomion ja uuden lasten- ja nuortentalon rakennustyön on määrä käynnistyä tänä vuonna. Hankesuunnitelmassa uudisrakennus aiotaan liittää sekä A- että B-rakennukseen kiinni. Oirekyselyn ja kuntotutkimuksen perusteella kyseenalaistamme tämän ratkaisun. On vakavasti harkittava uudelleen uuden ja vanhan osan yhdistäminen. Mikrobikasvustoista voi kulkeutua sisäilmaan mikrobeja ja niiden hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita ilmanvaihdon ja ilmavirtausten mukana. Emme halua yhtään riskeerata uuden rakennuksen sisäilman laatua. Lisäksi kyseenalaistamme Valkeavuoren muidenkin rakennusten peruskorjauksen kannattavuuden. Eri puolilta Suomea ja samalta mäeltä löytyy surullisia esimerkkejä siitä, miten tekohengitykseen ja tiivistykseen uhrataan miljoonia ja kuitenkin muutaman vuoden kuluttua todetaan korjausten epäonnistuneen. Kannattaako uutta rakennusta liittää kiinni kahteen vanhaan, jotka ennemminkin ansaitsevat purkutuomion?

Rakentamisen tulee olla tarpeenmukaista eikä tarvitse tavoitella pilvilinnoja. Meillä on Suomessa talousohjattuun rakentamiseen erikoistuneita yrityksiä. Älykkäät tilaratkaisut tarjoavat uudenaikaisia oppimisympäristöjä kohtuuhinnalla ja aikatauluiltaan sujuvasti. Edellytämme, että ketteräksi itseään kutsuva Kaarina ryhtyy ketteräksi myös uudisrakentamisessa. Suunnittelun ja rakentamisen kilpailuttaminen yhdessä tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa aikatauluja.

Jokaisen kaarinalaisen lapsen oikeus on käydä koulua ilman riskiä sairastua sisäilmasta. Työnantajana olemme myös vastuussa työntekijöidemme hyvinvoinnista. Edellytämme suoraselkäistä toimintaa nyt tiedetysti elinkaarensa päässä olevien rakennusten korjausjärkevyyden kanssa. Kaupungin omistamien rakennusten kunnosta täytyy pitää asianmukaisesti huolta eikä selkeitä korjaustarpeita tule siirtää vuosilla eteenpäin. Asbestin haitallisten terveysvaikutusten myöntämiseen meni 80 vuotta. Kuinka kauan aiomme kiistellä sisäilman epäpuhtauksien vaikutuksista, kun selkeää oireilua on nähtävissä? Eräänlaista innovatiivisuuttakin lienee rohkeus myöntää vuosikymmenten aikana tehdyt virheet ja korjata ne.

Kaarinassa 22.5.17

Perussuomalaisten Kaarinan valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa