KAARINA: Alueellinen kielikokeilu

Alueellinen kielikokeilu (Dnro 137/2016):

Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kielten opiskelun lisäämisestä ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti. Siinä todetaan että

“eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua”.

Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme tulevaisuuden kasvuja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo opintopolun varhaisessa vaiheessa.

Käytännössä meillä luetaan nyt vain englantia ja pakollista ruotsia. Kieliosaamisen parantamiseksi pakollisen ruotsin poistaminen on tarpeen ja palvelee kaupunkimme kansainvälistymistä. Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus kaupunkimme kehittämistahdosta ja kyvystä.

Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä myös ruotsinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi. Ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämätöntä. Valtiovallan vastuulle jäisi mm. varmistaa erityissäädöksin, että kodin valinta ei haittaa lapsen myöhempiä mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja uraa julkisen sektorin tehtävissä.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Kaarinan kaupunki

1. aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toista kotimaista kieltä, toteuttamiseksi;

2. tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun toimeenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä siitä, mitä itselle vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen kotimaisen opiskelun velvoittavuudesta voitaisiin heidän kohdallaan luopua;

3. selvittää naapurikuntien kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seudulliseen kielikokeiluun ja käynnistää yhteistyön, mikäli lähikunnat suhtautuvat siihen myönteisesti;

4. laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja hakee OKM:Itä lupaa kokeiluihin, joissa vieraan kielen lukija voisi olla opiskelematta toista kotimaista, mikäli oppilas ja vanhemmat näin parhaaksi katsovat.

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa