SAUVO: Sauvon kulttuuristrategian laatiminen

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 31.5. 2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

SAUVON KULTTUURISTRATEGIAN LAATIMINEN

 

Kulttuurilla ja taiteella on monia mahdollisuuksia rikastuttaa ihmisten elämää ja yhteisöjen toimintaa. Kulttuuria ja taidetta edistämällä voidaan vaikuttaa kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä kuntien elinvoimaisuuteen. Sauvossa on paljon kulttuuritoimijoita ja kunnassa on pitkät perinteet laadukkaan kulttuuritoiminnan järjestämisestä. Sauvon historiallisesti arvokkaat kohteet ja monipuolinen luonto tarjoavat ainutlaatuiset puitteet ja mahdollisuudet kulttuuritoiminnan kehittämiselle. Kunnan ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön lisääminen, yhteisen vision luominen ja toteuttaminen vaativat suunnitelmallisuutta, johon kulttuuristrategian laatiminen tarjoaa hyvän välineen.

Kulttuuristrategian keskeisenä ideana on luoda suuntaviivat koko kunnan kulttuuritoiminnan kehittämiselle tuleville vuosille. Strategia toimii yhteisenä ohjeena sekä kunnalle että kulttuuria tuottaville yhdistyksille ja yrityksille. Kulttuuristrategian laadinnassa tulee pohtia, millaista kulttuurielämä on tulevaisuuden kunnassa ja miten Sauvon kunta parhaiten edistää elävää, vetovoimaista kulttuuritoimintaa ja samalla hyvinvointia, matkailua ja kuntakuvan rakentamista. Sauvo voi toimia kokeilevana ja luovana kulttuurikuntana, joka tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen kulttuurista hyvinvointia ja unohtumattomia tapahtumia.

Laissa on määritelty kulttuuritoimintaa koskevat kunnan tehtävät seuraavasti:
Laki kunnan kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 §3 Kunnan tehtävät

Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:

1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä
2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa.
7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Sauvoon laaditaan kuntalaisten hyvinvointia, kunnan elinvoimaa ja Sauvon vetovoimaa kulttuurimatkailukohteena edistävä kulttuuristrategia, joka tehdään yhteistyössä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa kuntalaisten osallistaminen huomioiden.

 

31.5.2021

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Silvia Koski ja Jarkko Ahonen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa