SAUVO: Arkkitehtikilpailun järjestäminen (2015)

VALTUUSTOALOITE

ARKKITEHTIKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN SAUVON KOULUKESKUKSEN LAAJENNUSHANKETTA VARTEN

Sauvon koulukeskus vaatii toimenpiteitä ja uusia tilaratkaisuja. Vanhat opetuskäytössä olleet rakennukset ovat tulleet käyttöikänsä päähän eikä niitä ole enää mielekästä korjata. Useita vuosia suunnitelmissa ollut laajennushanke on välttämätön toimivan ja turvallisen koulukeskuksen takaamiseksi. Yhä pahenevien tilaongelmien vuoksi asiassa täytyy tehdä nopeita, mutta ei hätiköityjä päätöksiä.

Koululla on keskeinen merkitys kunnan imagossa ja se voi toimia myös houkuttelevana tekijänä lapsiperheiden miettiessä asuinkuntaansa. Sauvon kunnalla on nyt todellinen mahdollisuus tehdä tulevaisuuden investointi suunnittelemalla koulukeskuksen laajennusmahdollisuudet viisaasti.

Sauvon Perussuomalaisten ja Vihreiden valtuustoryhmät esittävät yhteisessä aloitteessaan arkkitehtikilpailun järjestämistä.

Arkkitehtikilpailu on ainoa tapa saada selville jo ennakkoon miltä rakennus näyttäisi ja kustantaisi (rakentamis- ja käyttökustannukset). Se on myös hyvin demokraattinen tapa suunnitella yhteistä ympäristöä. Kilpailun järjestäminen toisi positiivista imagoa kunnalle puhumattakaan siitä näkyvyydestä mitä kunta saisi, mikäli ratkaisuna olisi korkeatasoinen, ekotehokas, ja aikaa kestävä vaihtoehto. Energiatehokkuuteen tulisi pyrkiä. Tämä voisi tuoda myös esim. EU-rahoitusta.

Suomen arkkitehtiliitosta (SAFA) ollaan valmiita tulemaan kertomaan kilpailun järjestämiseen liittyvistä asioista ja sen hyödyistä asiasta päättävälle toimielimelle.

Koska nyt myös kunnanvirasto vaatii perusteellista korjausta, olisikin viisasta ottaa suunnitelmissa huomioon myös mm. valtuuston iltakoulussa ja koulutuslautakunnassa esille tullut vaihtoehto kunnanviraston liittämisestä koulukeskuksen yhteyteen.

Arkkitehtikilpailun järjestäminen toisi konkretiaa suunnitelmiin, näkyvyyttä kunnalle ja huomioisi rakennuksen aikaa kestävät vaatimukset.

Sauvossa 8.6.2015

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Vihreiden valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa